Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler 2. El Ürünler 2. El Ürünler

Güvenlik sistemleri

Son zamanlarda belli bir oranda art?? gösteren i?yeri ve evlerde h?rs?zl?k oranlar? yüksek seviyelere ula?maktad?r. Fiziksel olarak al?nan, çelik kap? ve ferforje do?rama gibi önlemler yeterli gelmemektedir. Alarm merkezine ba?l? bir alarm sistemi, fiziksel önlemlerden daha ekonomik ve güvenilir, cazip bir seçim haline gelmektedir.

Dijital güvenlik sistemleri, yang?n & soygun ihbar ve h?rs?z alarm sistemleri cctv kamera sistemleri, görüntülü interkom sistemleri, alarm haber alma merkezi hizmetleri bu ileri teknolojiden fazlas?yla yararlanmaktad?r. Tüm dünyada elektronik güvenlik hizmetleri birinci derecede önemli olmaya devam ederek, elektronik güvenlik sektörün daha da çok geli?ece?ini, güvenlik sistemlerinin neredeyse her sektörde evlere ve i?yerine girece?inin sinyallerini vermektedir.

Alarm sistemleri h?rs?z güvenlik amaçl? geli?erek yanl?? alarm vermeyen ak?ll? alarm sistemleri ve kablosuz alarm sistemleri sayesinde kedi köpek gibi evcil hayvanlar? alg?lamayan soygun ihbar sistemleri iç alan ve d?? alanda çal??an, dijital güvenlik, pet p?r dedektörler ve ilave edilebilen yang?n güvenlik sensörleri extra lpg gaz dedektörü, su basma dedektörü ve çevre güvenlik sistemleri yang?n ihbar sistemi ile entegre olabilen alarm güvenlik sistemleri h?rs?z alarm d???nda da kullan?labilen son derece kapsaml? entegre olabilen elektronik güvenlik paketi olu?turmaktad?r.

Alarm Sistemleri için vazgeçilmez bir hizmet olan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren alarm haber alma merkezleri, evde veya i?yerindeki elektrik kesintisi, telefon hatt? ar?zas?, akü ar?zas?, p?r dedektör ar?zas? gibi olu?abilecek tüm ar?zalar? ve sirenlerin hala çal?p çalmad???, alarm sisteminizin saat kaçta kuruldu?u, hangi bölgeden kaç defa alarm geldi?i gibi detaylar? kontrol güvenlik önlemleri için emniyet birimlerine ve yetkililere 24 saat bilgi ula?t?rmakta ve çözüm üretmektedir.

(Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. )
Creative FATAL1TY Gaming Kulakl?k
Creative FATAL1TY Gaming Kulakl?k
84 TL
Jonathan “Fatal1ty” Wendel’in tercihi, 40 mm Neodymium sürücü
Acer X193HQLb 18.5
Acer X193HQLb 18.5
207 TL
Jonathan “Fatal1ty” Wendel’in tercihi, 40 mm Neodymium sürücü
Acer X193HQLb 18.5
Acer X193HQLb 18.5
207 TL
Jonathan “Fatal1ty” Wendel’in tercihi, 40 mm Neodymium sürücü
Creative FATAL1TY Gaming Kulakl?k
Creative FATAL1TY Gaming Kulakl?k
84 TL
Jonathan “Fatal1ty” Wendel’in tercihi, 40 mm Neodymium sürücü