Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler

Sunucu (Server) Yapılandırma ve Yönetim

Serifikal? personelimizce microsoft server yaz?l?mlar? ve linux server yaz?l?mlar? teknolojinin getirdi?i yeniliklerle yap?land?r?l?p kurumlara özel yönetimleri sa?lan?r. Kurulum sonras? yönetim ve alt yap? deste?i periyodik olarak uzman personelimiz taraf?ndan kontrol edilir.


Deste?ini verdi?imiz yaz?l?mlar a?a??daki gibidir ;

Microsoft Server NT
Microsoft Server 2003
Microsoft Server Enter Prise
Microsoft Server isa
Microsoft Server Exchange
Mysql 2003-2008
Lin?x Server