Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler

Kurumsal Ağ Teknolojileri - LAN / WAN / WIRELESS

ESSEB?L???M olarak çal??t???m?z kurumlar?n yerel ve geni? alan a?lar?nda kullan?lan sistemlerin analizleri sistematik ?ekilde yap?larak mü?terilerimize gerekli raporlar? iletir. ?htiyaç duyuldu?unda güncellenebilir donan?m ve yaz?l?m a? ürünlerinin kurulumu profesyonel olarak yap?labilir. Layer 2 , Layer 3 , Layer 4 omurga ve kenar swichlerinin ba?lant?lar? yap?larak 10mbit/100mbit/1gb/10gb yap?larak yedekli network kurulumlar? çal??abilir hale getirilebilir. Yap?lan bu i?lerin tamam? sertifikal? ve uzman personelimizce garantili olarak hayata geçirilir .