Ürün takip  |  Yardım


Canlı sohbet: Offline

2. El Ürünler

Satış Hizmetleri

 ESSEB?L???M olarak bili?im sektöründe kullan?lan ve teknolojinin getirdi?i ürünler konusunda siz de?erli mü?terilerimize sat?? ve sat?? sonras? destek hizmeti sunmaktay?z. Sektörün güçlü üretici ve toptanc? firmalar? ile yapt???m?z i? ortakl??? sayesinde teknolojinin getirdi?i en yeni ürünleri en uygun fiyata siz de?erli mü?terilerimize sunmaktay?z.


Sat???n? gerçekle?tirdi?imiz ba?l?ca ürün ve hizmetler a?a??daki gibidir ;

Bilgisayar ve çevre Birimleri

- Masaüstü Pc, Ta??nabilir Bilgisayar, El Bilgisayar?

- Apple ürünleri

- Yaz?c? ve Bask? çözümleri

- Tüm OEM Parça ürünleri

- Sarf Malzemeleri

Network ve Server ürünleri

- Sunucu ve Depolama ürünleri

- A? ürünleri

- Yap?sal Kablolama ve Kabinet

Yaz?l?m ürünleri

- Güvenlik Yaz?l?mlar?

- Microsoft ürün Ailesi

- Adobe Yaz?l?m ürünleri

- Web Tabanl? Yönetim Yaz?l?m? ve Geli?tirme

Güvenlik Sistem ürünleri

- Kapal? Devre Güvenlik Kamera Sistemleri

- H?rs?z Alarm Sistemleri

- PDKS Kontrol Sistemleri

- DVR Kay?t Cihazlar?